Výcvikarske a figurantské práce

  • Domov
  • Naše aktivity
  • Výcvikarske a figurantské práce

Výcvikarske a figurantské práce


Dobrým výcvikárom se človek nestane zložením výcvikárskych, či figurantských skúšok. Dokonca ani počtom zložených zkoušok se svojim psom, v lepšom prípade s viacerými psami či psami iných majiteľov. Počas výcviku vplýva výcvikár najmä na psovoda a sprostredkovane na jeho psa.


http://www.vycvik.sk/img/index/vycvikarske-figuranstke-prace/foto1.jpg             http://www.vycvik.sk/img/index/vycvikarske-figuranstke-prace/foto2.jpg

Miroslav Hanajík – hlavný výcvikár a figurant

 

Aký by tedy mal byť dobrý výcvikár?

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by mať vynikajúce teoretické znalosti s oblasti etológie psov, fyzických a psychických predpokladov jednotlivých plemien

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by mať snahu stále hľadat nové a nové informácie a aktuality, neustále sa vzdelávať a naberať skúsenosti,

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by dokázať vypočuť názory jiných, diskutovať, dokázať „zpracovat“ názory iných

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by vedieť zrozumitelne a názorne vysvetliť jednotlivé situácie,

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by se dokázať maximálne ovládať a naopak ukázať emócie tam kde treba ( radosť z výkonu, povzbudenie , hranie strachu, zlosti , hrozby, nátlaku atď.)

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by mať výborný pozorovací talent na psov a aj psovodov,

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by poznať rozlišnosti jednotlivých plemien a dokázať pristupovať k ich výcviku individuálne, nielen s ohľadom na plemeno, ale tiež s ohľadom na povahu a vek psovoda,

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by byť usilovný a talentovaný.

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  mal by chcieť naučiť ostatných všetko čo vie

 

 

Pokiaľ tieto vlastnosti má, vynikajúceho výcvikára z neho urobí prax v klube a na výcvikových táboroch s najrôznejšími plemenami.

 

http://www.vycvik.sk/img/index/vycvikarske-figuranstke-prace/foto3.jpg             http://www.vycvik.sk/img/index/vycvikarske-figuranstke-prace/foto4.jpg

 

Oprávnenie na webe

V prípade oprávneného užívateľa otvára nové možnosti

Meno

Heslo